od roku 1992
Velkoobchod

Yin Zhen Silver Needle
St?íbrné jehly
?inský zelený ?aj pravý takzvaný bílý, znám také jako s?íbrné jehly ?i bílé obo?í. Vysoce kvalitní druh bílého ?aje, dlouhé jehli?ky obsypané jemným chmý?ím dávají tušit neuv??iteln? lahodnou, plnou, jemnou a zárove? silnou chu?. Jedine?ný chu?ový zážitek.
obsahuje kofein
Příprava nápoje:
 
Tento čaj je vícenálevový.
Toto zboží je novinka v naší nabídce.
Tento čaj je vhodný na přípravu stylem "Kung Fu Cha".